Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestský futbalový klub Lokomotíva Zvolen

Úvodná stránka MFK Lokomotíva Zvolen

Najnovšie info

Mestský futbalový klub Lokomotíva Zvolen
Neresnická 13, 960 01 Zvolen, IČO: 14220245
Registrácia: MV SR č.VVS/1-900/90-3234-2
(ďalej iba “MFK Lokomotíva Zvolen”)

 

 


Výzva na zaplatenie udržiavacieho poplatku

 

 

MFK Lokomotíva Zvolen vyzýva riadnych členov občianskeho združenia,

podľa Článku III. ods. 1 stanov, každý riadny člen je povinný platiť každý kalendárny rok udržiavací príspevok najneskôr do 31. marca kalendárneho roka a to za kalendárny rok vo výške:


a) fyzická osoba – nepodnikateľ 10,- EUR,
b) fyzická osoba –podnikateľ 15,- EUR,
c)právnická osoba 20,- EUR.

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že MFK neeviduje platby z titulu udržiavacieho poplatku, viacerých členov občianskeho združenia vyzývame Vás k úhrade udržiavacieho poplatku a to v lehote do 14.2. 2014 na účet 1024007009/1111vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Zvolen.

 


Vo Zvolene, dňa 4.2.2014

 

 

 

Pozvánka
na zasadnutie Členskej schôdze
Mestského futbalového klubu Lokomotíva Zvolen

Neresnická 13, 960 01 Zvolen
Registrácia: MV SR č.VVS/1-900/90-3234-2
(ďalej iba “MFK Lokomotíva Zvolen”)

 

Správna rada MFK Lokomotíva Zvolen zvoláva


ZASADNUTIE ČLENSKEJ SCHÔDZE MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN

 

ktoré sa bude konať dňa 24.2.2014 o 17:30 hod. v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen.

Program zasadnutia Členskej schôdze MFK Lokomotíva Zvolen:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba predsedu a zapisovateľa Členskej schôdze MFK Lokomotíva Zvolen
2. Prezentácia rekonštrukcie futbalového štadióna
3. Transformácia občianskeho združenia
4. Záver


Vo Zvolene, dňa 17.02.2014

 

Jiří Příkazský, v.r.
predseda Správnej rady
MFK Lokomotíva Zvolen

 


 

webygroup

dnes je: 2.7.2015

meniny má: Berta

podrobný kalendár


395457

Úvodná stránka